Smart Metering

Smart Metering to idea inteligentnych systemów pomiarowych, nazywanych również „licznikami XXI wieku”. Jest to kompleksowy system informatyczny obejmujący elektroniczne liczniki energii elektrycznej, całą infrastrukturę telekomunikacyjną oraz centralny system zarządzający wraz z bazą danych. Jest on nowoczesnym rozwiązaniem, które ma zwiększyć efektywność zarządzania energią elektryczną. Smart Metering to kluczowy element systemu Smart Grid i jest z nim nierozerwalnie związany. W jego skład wchodzą AMI (Advanced Metering Infrastructure) – zaawansowana struktura pomiarowa oraz MDM (Meter Data Management) – informatyczne oprogramowanie do zarządzania danymi pomiarowymi. Smart Metering umożliwia zautomatyzowaną, dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym na linii centralny system informatyczny - elektryczne liczniki.
 
Beneficjentami tego systemu są: społeczeństwo, dostawcy energii, gospodarka oraz, co najważniejsze, środowisko naturalne. W miejscach, gdzie wprowadzono elektroniczne liczniki energii, udaje się zwiększyć efektywność jej wykorzystania o około 10%, co dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego oznaczałoby oszczędność w okolicach 100 zł rocznie. Smart Metering jest nieodłączną częścią idei Smart Grid. Wprowadzenie do użycia liczników energii umożliwia reagowanie na zmiany zapotrzebowania energetycznego danego rejonu. Pozwala też na sprawniejsze użytkowanie odnawialnych źródeł energii.
 
Oszczędności w systemie Smart Metering pochodzą z inteligentnych i funkcjonalnych liczników. Posiadają one opcje odłączenia i włączania przesyłu energii w zależności od poziomu jej zużycia. Liczniki potrafią współpracować z domową siecią lokalną (HAN – Home Area Network). Dzięki łączności bezprzewodowej, możliwe jest jeszcze bardziej efektywne i wygodne zarządzanie urządzeniami w swoim własnym mieszkaniu.
 
System informatyczny, we współpracy z inteligentnym licznikiem, daje możliwość ciągłej transmisji danych o zużyciu prądu i pozwala przewidywać ewentualne koszty energii elektrycznej. Każdy z nas, logując się w systemie za pomocą Internetu, może sprawdzić stan swoich liczników. Badania udowadniają, że taka zwiększona świadomość wydatków wśród społeczeństwa i możliwość bieżącego sprawdzania swojego bilansu powoduje większą samokontrolę i generuje kolejne oszczędności w wydatkowaniu energii elektrycznej. Jest to niezwykle istotne w obecnej sytuacji, kiedy ceny prądu ciągle rosną. System Smart Metering jest na tyle rozwinięty, że sam na końcu może wystawić nam fakturę – co powoduje kolejną oszczędność czasu i pieniędzy, również po stronie dostawców energii, którzy będą mogli zrezygnować z tradycyjnych metod odczytu.
 
W czasach, które wymagają od ludzi zadbania o środowisko naturalne, poszukiwania odnawialnych źródeł energii i maksymalnie efektywnego jej wykorzystania, system Smart Metering jest koncepcją, która powinna zostać jak najszybciej wdrożona w miastach. Skoro tak dynamicznie rozwijają się technologie informacyjne, dlaczego nie zastosować ich do sfery użyteczności publicznej i nie zaangażować do zaspokajania codziennych potrzeb? Inteligentne systemy pomiarowe przybliżają miasta do idei Smart City, które jest czyste i komfortowe dla swoich mieszkańców oraz przyjazne i atrakcyjne dla biznesu.