Smart Grid

Smart Grid to idea inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, umożliwia zdecydowaną poprawę efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw energii elektrycznej. Inteligentna sieć opiera się na komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii w celu racjonalizacji zarządzania energią elektryczną. Smart Grid obniża straty i koszty przesyłu energii. Odpowiada to koncepcji przyjaznych i nowoczesnych miast – Smart City. Nowoczesne miasta dbają o komfort życia swojej społeczności i otaczające je środowisko naturalne.
 
Inteligentna sieć łączy ze sobą wiele podmiotów, takich jak elektrownie, źródła energii odnawialnej, instytucje, obiekty użyteczności publicznej, aż po pojedyncze gospodarstwa. Działa w oparciu o zdobycze naukowe naszych czasów, przede wszystkim z dziedziny informatyki i komunikacji, jak Internet i routery sieci bezprzewodowej. Dzięki temu wszystkie jednostki objęte systemem Smart Grid mogą się ze sobą komunikować i współpracować w celu efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej. Odpowiednie zaplecze informatyczne zapewnia zbieranie danych od urządzeń elektrycznych i pozwala reagować na zmiany zapotrzebowania dostaw prądu dla danego rejonu w danym momencie dnia. Pozwala to zminimalizować straty energii elektrycznej i zaoszczędzić aż 10% zużywanej energii.
 
Do prawidłowego funkcjonowania inteligentnej sieci elektroenergetycznej konieczna jest odpowiednia infrastruktura, której elementy muszą ze sobą właściwie współdziałać. Niezbędne jest zainstalowanie wielu liczników, czujników, bezpieczników, a przede wszystkim systemów pomiarowych – Smart Metering. Wszystko to zapewnia sprawne i nowoczesne dostarczanie energii elektrycznej w ośrodku miejskim. Obecnie oznacza to maksymalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, oszczędzanie prądu i minimalizowanie strat podczas jego przesyłu.
 
Żeby zobrazować działanie tego pionierskiego przedsięwzięcia, warto posłużyć się przykładami zarówno z otoczenia domowego, jak i miejskiego. Dzięki zainstalowanym w domach zaawansowanym strukturom pomiarowym (AMI – Advanced Metering Infrastructure) możliwa jest komunikacja między wszystkimi urządzeniami czy licznikami do nich podłączonymi a systemem centralnym, działającym w ramach Smart Grid. Umożliwia to wysyłanie sygnałów sterujących do domowego sprzętu i jego konfigurację. W związku z tym pralkę czy zmywarkę można ustawić w taki sposób, by pracowały w czasie, kiedy prąd będzie najtańszy, a urządzenia, których działanie w danym momencie nie jest konieczne, tak by w ogóle prądu nie pobierały. Infrastruktura ta współgra z lokalną domową siecią, która umożliwia zarządzanie sprzętem (HAN – Home Area Network), także dzięki możliwościom bezprzewodowego Internetu.
 
Smart Grid może być także efektywnym narzędziem funkcjonalnego oświetlenia ulic. Dzięki zamontowaniu na ulicach czy na przystankach komunikacji miejskiej czujników ruchu i natężenia światła można tak konfigurować oświetlenie, by racjonalnie dysponować energią. W efekcie możliwe jest osiągnięcie nawet kilkudziesięcioprocentowej oszczędności kosztów energii.
 
Dotychczasowe doświadczenia zachodnich państw pokazują, że takie inwestycje potrafią zwrócić się już po czterech latach, a w przyszłości są one nieuniknione w związku z rosnącymi wymogami w zakresie racjonalnego zarządzania energią elektryczną oraz ciągle rosnącymi cenami prądu. Ponieważ przyszłość należy budować już teraz, chcemy jak najszybciej wdrożyć ideę Smart Grid w naszych miastach, by żyło nam się ekologicznie, zdrowo, nowocześnie i przede wszystkim tanio!