Smart City

Smart City to nowatorska idea nastawiona na to, by ośrodki miejskie były zarządzane w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. Żyjemy w czasach, w których rozwój innowacyjnych technologii, w tym przede wszystkim technologii informatycznych i komunikacyjnych, pozwala na znaczne podniesienie funkcjonalności miast. By wykorzystać ich potencjał, konieczna jest integracja nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już i modernizowaną infrastrukturą. Dzięki temu każde miasto, które jest „smart”, będzie postępowym miejscem, które dba o poprawę komfortu życia swoich mieszkańców i otaczające środowisko naturalne.
 
Inteligentna energia elektryczna
 
Ciągły postęp informatyczny oraz idący za nim rozwój komunikacji może przynieść wymierne korzyści naszym ośrodkom miejskim. By tak się stało, niezbędne jest zastosowanie rozwiązań proponowanych przez innowacyjne firmy, które korzystają z najnowszych osiągnięć nauki, i wdrożenie ich do codziennej sfery użyteczności publicznej. Największy potencjał drzemie w energetyce miast. Wprowadzenie świeżych koncepcji będzie szło w parze z ekologią i stawianymi przed światem wymogami w obszarze polityki energetycznej. Zainwestowane w ten sposób środki zwrócą się z nawiązką, bo dzięki nowoczesnym rozwiązaniom można oszczędzić co najmniej kilkanaście procent zużywanej obecnie w miastach energii. W obliczu wciąż rosnących cen prądu jest to korzyść niezwykle istotna dla ich mieszkańców. Dzięki dzisiejszym technologiom wprowadzenie takich oszczędności jest w pełni realne. W celu zwiększenia efektywności zarządzania energią na danym obszarze w ramach Smart City wdraża się także systemy Smart Grid i Smart Metering.
 
Smart Grid to inteligentne sieci elektroenergetyczne. Opierają się na komunikacji między wszystkimi podmiotami rynku energii. Gwarantuje to optymalizację zarządzania siecią, zintegrowane pobieranie energii z rozproszonych źródeł, w tym – energii odnawialnej, co ma służyć zmniejszeniu kosztów przesyłania prądu. Z tym systemem nierozerwalnie związana jest idea Smart Metering – czyli inteligentnych systemów pomiarowych. Umożliwiają one komunikację z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej w czasie rzeczywistym oraz automatyzują procedurę rozliczania odbiorców prądu aż do wystawiania faktur. Daje to każdemu użytkownikowi możliwość bieżącego przeglądania swoich danych pomiarowych, co skutkuje większą dyscypliną w wydatkowaniu energii i możliwością samokontroli. Inteligentne miasto przewiduje również wprowadzenie wzorowanych na rozwiązaniach z energii elektrycznej systemów ogrzewania, dostarczania gazu, wody i kanalizacji.
 
Inne inteligentne obszary
 
W dzisiejszym świecie nowoczesne technologie znacznie ułatwiają codzienne życie. Człowiek XXI wieku chce mieć jak najwięcej, ale w jak najbardziej przystępnej formie. Stąd nasz pomysł pod nazwą Green ID. Wdraża on do użytku inteligentne karty elektroniczne, które opierają się na koncepcji „wszystko w jednym”. Karta GreenID w swoim chipie może mieć zapisanych wiele różnych funkcji, które w sposób rewolucyjny ułatwią wykonywanie codziennych czynności i zaoszczędzą miejsce w naszych portfelach. Skoro green, to oczywiście ekologicznie – zamiast wyrabiać wiele kart i dokumentów, teraz wszystko można będzie zapisać na jednym nośniku. Inteligentna karta elektroniczna może jednocześnie spełniać rolę karty płatniczej, w tym zbliżeniowej, karty kredytowej, karty miejskiej, identyfikatora w postaci legitymacji i certyfikatów elektronicznych, karty dostępu do pomieszczeń i instytucji czy czytnika QR Code.
 
Pomysł inteligentnego i ekologicznego Smart City przewiduje również rozwój na polu przetwarzania odpadów, segregacji śmieci i dbania o porządek w mieście. Służyć temu mogą nowoczesne kosze na śmieci, z zainstalowanym systemem rozbijania i zgniatania, co pięciokrotnie zmniejsza zapotrzebowanie na ich opróżnianie. Kolejnym polem do rozwoju inteligentnego ośrodka miejskiego jest ruch uliczny. Rozwiązania w tym obszarze byłyby szczególnie istotne dla mieszkańców dużych aglomeracji, których zmorą w codziennym funkcjonowaniu są korki. Korzystając z innowacyjnych rozwiązań naukowych, map satelitarnych, czujników natężenia ruchu, można wprowadzić takie inteligentne systemy, jak np. sygnalizacja świetlna, która, w zależności od okoliczności w danym miejscu i czasie, odpowiednio zarządzałaby ruchem pojazdów w miastach, w zależności od okoliczności w danym miejscu i czasie, co zwiększałoby płynność transportu na ulicach i pozwalałoby zaoszczędzić czas użytkownikom ruchu.
 
Modernizacja i optymalizacja komunikacji publicznej czy ścieżek rowerowych oraz promocja tego typu rozwiązań są również niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Smart City. Propagujemy więc koncepcje, które pomogą praktycznie i wygodnie egzystować w miastach ludziom niepełnosprawnym, osobom starszym i dzieciom. Jednocześnie, dbając o czystość środowiska naturalnego, wspieramy ideę elektrycznych samochodów i rozwoju infrastruktury ich ładowania. Wszystko po to, by innowacyjny, inteligentny ośrodek miejski był miejscem przyjaznym i zdrowym dla swojej społeczności.
 
Współpraca elementów Smart City
 
Aby nasze miasta mogły działać w sposób inteligentny, niezbędne są wysiłki wielu podmiotów. Koncepcja Smart City przewiduje, że zarówno władze administracyjne, mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy, którzy będą wdrażali nowoczesne technologie do ośrodków miejskich, dołożą starań, by miasto mogło rozwijać się w sposób inteligentny. Każda ze stron zyskuje przy tym szereg korzyści: władze samorządowe mogą pochwalić się pionierskim miastem, które staje się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, a kreatywne podmioty gospodarcze mogą wdrażać w inteligentnym mieście swoje projekty i rozwijać tam biznes. Najważniejszą sferą każdego Smart City jest jednak zawsze społeczeństwo, którego potrzeby ma ono zaspokajać. Dzięki idei Smart City mieszkańcy będą mogli cieszyć się życiem w zdrowym, ekologicznym środowisku miejskim, a dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym ich życie stanie się wygodniejsze, bezpieczniejsze i bardziej oszczędne.
 
Postęp technologiczny umożliwia aktywną interakcję na linii obywatel - inteligentne miasto. Stworzenie odpowiednich programów informatycznych i systemów zgłaszania awarii i usterek powoduje, że władze otrzymują aktualne informacje, a mieszkańcy mogą w nowatorski i czynny sposób działać jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiednie systemy, skomunikowane z rynkiem smartfonów, reagują na każdą wysłaną przez obywatela wiadomość (zdjęcie lub sms), alarmującą o wymagającym interwencji zdarzeniu.
 
Miasto Smart to miasto przyszłości
 
W związku z rosnącymi wymogami w dziedzinie racjonalnego zarządzania energią elektryczną, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii i dbaniem o środowisko naturalne, wdrażanie idei Smart City jest w dłuższej perspektywie czasowej nieuniknione. Rozwinięte europejskie metropolie, takie jak Amsterdam, Kopenhaga czy Oslo, działają już w ten sposób i ciągle dążą do rozwijania kolejnych funkcji inteligentnego miasta. Taki ośrodek to miejsce, które staje się bezpieczne i życzliwe dla mieszkańców, dzięki czemu żyje się w nim wygodniej, zdrowiej i dłużej. Smart City to miasto, które stawia na przyszłość. Wdrażając nowoczesne, oferowane przez nas technologie staje się miejscem rozwijającym się, nowoczesnym, a przez to atrakcyjnym i otwartym dla biznesu i inwestorów.