O nas

Klaster Smart IT powstał w celu nawiązania współpracy między podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych technologii a nowatorskimi firmami informatycznymi. Przedmiotem działalności Klastra są inicjatywy podejmowane na rzecz wspomagania nowych technologii na polskim i europejskim rynku. Nasze konsorcjum pragnie wypromować i rozpowszechnić rozwiązania informatyczne, należące do uczestników Klastra Smart IT i podmiotów z nim współpracujących, ponieważ wierzymy, że tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią wpływa na poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej. Kluczowym kierunkiem prowadzonych przez Klaster działań jest wsparcie m.in. instytucji użyteczności publicznej czy samorządów oraz przedsiębiorstw w zakresie wdrażania nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych.

Klaster Smart IT skupia się szczególnie na integracji przedsiębiorstw informatycznych związanych z rynkiem energetycznym, pragnąc wnieść do niego nową jakość. Uczestnicy Klastra chcą promować przede wszystkim inteligentne sieci, które przyczynią się do racjonalizacji i wzrostu efektywności zarządzania energią. Dlatego też zajmujemy się projektami zmierzającymi do wdrażania idei Smart City – miasta ekologicznego i zrównoważonego, gospodarowanego w sposób nowoczesny i przemyślany. Naszymi priorytetowymi programami są także Smart Grid – inteligentne sieci elektroenergetyczne oraz Smart Metering – inteligentne systemy pomiarowe.

Wprowadzanie w życie tych technologii odbywa się przede wszystkim z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców naszego kraju, w tym również naszych bliskich, by mogli żyć efektywniej i oszczędniej w czystym, przyjaznym środowisku.

Działania podejmowane przez Klaster Smart IT skupiają się również na prowadzeniu współpracy naukowo-badawczej oraz komercjalizacji jej wyników. Realizacja projektów, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jest ściśle połączona ze zwiększaniem efektywności użytkowania energii elektrycznej.