Cele

Nadrzędnym celem Klastra Smart IT jest integracja jego uczestników i posiadanych przez nich innowacyjnych technologii oraz wspomaganie w budowaniu silnej pozycji na polskim i europejskim rynku rozwiązań informatycznych. Istotnym elementem strategii Klastra jest także tworzenie inteligentnej sieci zarządzania energią, mającej na celu poprawę konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej.

 

Główne cele Klastra Smart IT to:

 • integracja polskich technologii informatycznych,

 • poprawa konkurencyjności rynku energetycznego i efektywności użytkowania energii elektrycznej,

 • promowanie zrównoważonego rozwoju miast (Smart City),

 • promowanie i wdrażanie koncepcji inteligentnej sieci elektroenergetycznej (Smart Grid),

 • wprowadzenie inteligentnego opomiarowania (Smart Metering),

 • wdrożenie programów zarządzania popytem na energię,

 • stworzenie nowych form współpracy firm z sektora IT,

 • realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym,

 • nawiązywanie kontaktów oraz wymiana wiedzy i doświadczeń,

 • wspólne tworzenie bazy produktów i ofert rynkowych oraz promocja na rynkach europejskich i światowych,

 • prowadzenie ciągłej promocji uczestników Klastra Smart IT i ich produktów,

 • integracja uczestników rynku informatycznego w Polsce,

 • wspieranie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT w gospodarce,

 • wyszukiwanie i ułatwianie współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi w dziedzinie wdrażania innowacyjnych rozwiązań,

 • wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego,

 • pozyskiwanie nowych technologii, wiedzy i kapitału,

 • prowadzenie badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych – współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi,

 • wspólna identyfikacja barier administracyjnych i handlowych oraz podejmowanie inicjatyw w celu wprowadzenia zmian zorientowanych na trwałe usuwanie ograniczeń rozwoju.